rvc

 

RVC là động lực độc quyền cốt lõi của nền kinh tế vòng tròn của Trò chơi. Phương tiện toàn cầu 3R gồm các vật liệu có thể tái chế và hàng hóa có thể tái sử dụng với nền tảng CRM tích hợp của riêng nó bằng cách sử dụng tiền điện tử của Trò chơi cho tất cả các giao dịch thanh toán. Nhà cung cấp bao bì nhựa tái sử dụng cho các địa điểm bán lẻ thực phẩm, đồ ăn và thức uống. Nhà cung cấp năng lượng thay thế cho Tập đoàn.

NGUYÊN LIỆU

Chúng tôi thu thập vật liệu để tái chế để tạo ra chúng thành hàng hóa mà cư dân sử dụng trong Trò chơi: thiết bị AR / VR, đồ tạo tác, thiết bị, thiết bị điện tử, thành phần cơ sở hạ tầng hoặc để cư dân của Trò chơi tiêu thụ cho doanh nghiệp của họ. Chúng tôi cố gắng phủ đầy rác, hàng hóa để tân trang hoặc sử dụng, đáp ứng 100% nhu cầu của Tập đoàn về nguyên liệu thô - nhựa tái chế, kim loại, dệt, giấy, caoutchouc, và các loại khác.